Ik ben opdrachtgever

Uit de vele contacten met burgers stellen we vast dat de toegang tot juridische of maatschappelijke ondersteuning niet voor iedereen even duidelijk is.

Sinds 2016 werkt Modero intensief samen met de dienst schuldbemiddeling van OCMW’s om de expertise te bundelen en informatie te delen. Met succes: in 80% van alle aangeleverde dossiers wordt er een haalbare oplossing uitgewerkt. Het bemiddelingsplatform formaliseert deze samenwerking en breidt ze uit naar heel België. Het werd ontwikkeld in samenwerking met en op vraag van het middenveld en diverse OCMW’s.

Waarom is dit zo belangrijk?

Iedereen heeft de plicht om zijn schulden te betalen. In sommige gevallen van structurele financiële problemen is het echter aangewezen om een andere aanpak te hanteren dan de traditionele invordering. Het is aan de gerechtsdeurwaarder om de burger op zijn plicht te wijzen, net zoals het zijn opdracht is om rechten aan te reiken aan diegenen die niet in staat zijn om zelf hun rechten te doen gelden.

Is dit dan ethisch invorderen?

Iedereen vult de term ‘ethisch’ anders in.  De werkwijze die Modero One aanbiedt is er in elk geval één:

  • die de kosten voor de burger beperkt;
  • die op een verantwoorde manier rekening houdt met de persoonlijke situatie van de burger.

Hoe doen we dit?

Als we de schuldspiraal van financieel zwakkere mensen écht willen doorbreken, is een meer gestructureerde aanpak nodig. Modero One geeft kansen aan mensen die niet geholpen worden door bestaande initiatieven. Soms is het namelijk aangewezen om af te stappen van regulier dossierbeheer en over te stappen op bemiddeling. Het uitgangspunt blijft een structurele schuldafbouw, met aandacht voor de persoonlijke situatie van de klant. Gerechts- en uitvoeringskosten worden vermeden.

Het streefdoel is een eenheid van dossier: één globaal dossier met één financieel overzicht, één contactpersoon en één maandelijkse afbetaling. Hoe groter het draagvlak van het platform, hoe groter het verschil dat we voor deze groep kunnen maken.

Door zich aan te sluiten, helpt u mee aan het globaal dossier dat wij creëren. Hoe meer informatie, hoe correcter wij mensen kunnen informeren en begeleiden.

Bent u geïnteresseerd en/of wil u meer informatie? Contacteer ons of registreer u via het platform. Indien gewenst kan u steeds een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.