Ik ben OCMW

Uit de vele contacten met burgers stellen we vast dat de toegang tot juridische of maatschappelijke ondersteuning niet voor iedereen even duidelijk is.

Sinds 2016 werkt Modero intensief samen met de dienst schuldbemiddeling van OCMW’s om de expertise te bundelen en informatie te delen. Met succes:  in 80% van alle aangeleverde dossiers wordt er een haalbare oplossing uitgewerkt. Het bemiddelingsplatform formaliseert deze samenwerking en breidt ze uit naar heel België. Het werd ontwikkeld in samenwerking met en op vraag van het middenveld en diverse OCMW’s.

Waarom is dit zo belangrijk?

Als we de schuldspiraal van financieel zwakkere mensen écht willen doorbreken, is een meer gestructureerde aanpak nodig. Doordat ze het overzicht over hun schulden verliezen komen de minst solvabele klanten vaak in een schuldspiraal terecht. Via dit platform willen we deze problematiek op een gestructureerde manier aanpakken.

Hoe verloopt de samenwerking?

Als de burger ermee instemt, laat het OCMW aan Modero One weten dat die persoon in schuldbemiddeling is en deelt Modero One een overzicht mee van alle lopende dossiers. Zo krijgt het OCMW een beeld van alle schuldeisers. Lopende dossiers worden geblokkeerd, voor zover de opdrachtgever zich daar niet tegen verzet. Het OCMW ontvangt wekelijks een stand van zaken van alle reeds ontvangen of nieuwe dossiers. Zolang de burger stipt betaalt of de afspraken met de dienst schuldbemiddeling naleeft, worden er geen nieuwe gerechtelijke procedures gelanceerd of stappen tot uitvoering genomen. De burger krijgt wel voor elk nieuw dossier een uitnodiging tot betalen, zodat de gerechtsdeurwaarder aan zijn informatieplicht voldoen.

Bent u geïnteresseerd en/of wil u meer informatie? Contacteer ons of registreer u via het platform. Indien gewenst kan u steeds een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.