Ik ben gerechtsdeurwaarder

Uit de vele contacten met burgers stellen we vast dat de toegang tot juridische of maatschappelijke ondersteuning niet voor iedereen even duidelijk is.

Sinds 2016 werkt Modero intensief samen met de dienst schuldbemiddeling van OCMW’s om de expertise te bundelen en informatie te delen. Met succes: in 80% van alle aangeleverde dossiers wordt er een haalbare oplossing uitgewerkt. Het bemiddelingsplatform formaliseert deze samenwerking en breidt ze uit naar heel België. Het werd ontwikkeld in samenwerking met en op vraag van het middenveld en diverse OCMW’s.

Waarom is dit zo belangrijk?

Iedereen heeft de plicht om zijn schulden te betalen. In sommige gevallen van structurele financiële problemen is het noodzakelijk om een andere aanpak te hanteren dan de traditionele invordering. Het is aan de gerechtsdeurwaarder om de burger op zijn plicht te wijzen, net zoals het zijn opdracht is om rechten aan te reiken aan diegenen die niet in staat zijn om zelf hun rechten te doen gelden. Waarom deze informatieplicht niet proactief benutten? Hierdoor kunnen we burgers,  bij wie de schulden zich snel opstapelen, meteen begeleiden. Doordat ze het overzicht over hun schulden verliezen komen de minst solvabele klanten in een schuldspiraal terecht. Via dit platform willen we deze problematiek op een gestructureerde manier aanpakken.

Waarom zou u deelnemen?

Door tijdig op de hoogte te zijn van betalingsproblemen, beperkt u de kosten voor burgers en opdrachtgevers. Zo biedt u mee een antwoord op de kritiek dat gerechtsdeurwaarders vaak hoge en onnodige kosten maken in ‘uitzichtloze’ dossiers. We bundelen deze schijnbaar onoplosbare dossiers en zorgen voor een globale regeling met afbetaling van de schulden.

Hoe verloopt de samenwerking?

OCMW’s geven informatie over personen die schuldhulpverlening hebben aangevraagd. Door zich aan te sluiten, kan u Modero One enerzijds consulteren als databank. Anderzijds kan u bijdragen aan het globaal dossier dat wij creëren. U zal steeds op de hoogte gebracht worden van iedere wijziging in het dossier.

Hoe vollediger de informatie, des te correcter wij mensen kunnen informeren en begeleiden en hoe beter u uw opdrachtgever kan helpen met oog op kostenefficiëntie voor alle betrokken partijen. Zo vermijden we nutteloze kosten en kan een beter traject uitgewerkt worden. Zolang de burger stipt betaalt of zijn afspraken met de dienst schuldbemiddeling naleeft, worden er geen nieuwe gerechtelijke procedures gelanceerd of stappen tot uitvoering genomen. De burger krijgt wel voor elk nieuw dossier een uitnodiging tot betalen, zodat de gerechtsdeurwaarder aan zijn informatieplicht blijft voldoen. Op deze manier helpt u mee aan een globale en structurele oplossing voor de bestaande schuldenproblematiek.

Bent u geïnteresseerd en/of wil u meer informatie? Contacteer ons of registreer u via het platform. Indien gewenst kan u steeds een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.