Home

Facturen moeten betaald worden, maar de inning van openstaande vorderingen mag mensen die het financieel reeds moeilijk hebben, niet dieper in de armoede duwen. Bijna twintig procent van de Belgische gezinnen heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Modero One wil mensen die door de mazen van het sociale vangnet zijn geglipt, begeleiden naar een structurele schuldafbouw met aandacht voor ieders persoonlijke situatie.

Hoe werkt het?

Via een digitaal platform bundelen we alle vorderingen ten aanzien van één persoon, ongeacht de opdrachtgever. De Solid-score, een solvabiliteitsscore ontwikkeld door Modero, helpt mee de betaalmogelijkheden van de klanten in te schatten. Zo komen we tot een algemeen overzicht van alle schulden en werken we een individueel traject uit, aangepast aan de situatie van de burger. Voor de ene persoon volstaat een afbetalingsplan, een andere wordt naar andere hulpverlening begeleid.

Heeft u moeite om de eindjes aan elkaar de knopen? Via dit platform kan u zich als burger aanmelden en informatie opvragen. Samen met het OCMW gaan we op zoek naar een aangepast begeleidingstraject. Het gebruik van het platform is volledig kosteloos ten aanzien van OCMW’s en burgers.

Als OCMW signaleert u zelf mensen met zware financiële problemen en kan u nagaan welke schulden er openstaan. Gerechtsdeurwaarders worden tijdig geïnformeerd dat de desbetreffende burger op zoek is naar een oplossing voor zijn openstaande betalingen. Opdrachtgevers (schuldeisers) kunnen op hun beurt de ontwikkeling van de schuldafbouw bekijken. Neem vandaag nog contact met ons of meldt u aan via het platform.